For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Çfarë lloje të DHËNASH ne mbledhim?

Kur përdorni shërbimet tona, ju pranoni që kompania jonë do të mbledhë disa nga të dhënat tuaja personale i. Kjo faqe ka për qëllim t’ju tregojë se çfarë të dhënash mbledhim, pse dhe si i përdorim ato.

Ne merremi me dy lloje të të dhënave:

-të dhëna të siguruara nga përdoruesi

-të dhëna që mbledhim automatikisht

 

Të dhëna të siguruara nga përdoruesi

Nëse jeni një individ privat

Nëse jeni privat, kur regjistroheni, futni ose përgjigjeni në një reklamë, ne ju kërkojmë të na jepni disa të dhëna që ju nevojiten për të përdorur shërbimin tonë.

Këto janë, për shembull, të dhënat që ju kërkojmë:

-adresën,
-postën elektronike
– fjalëkalimin
-të dhëna të tjera që lidhen me temën e reklamës tuaj (për shembull, nëse vendosni një reklamë për shitjen e makinës tuaj, ne ju kërkojmë markën, modelin, vitin e regjistrimit dhe informacione të tjera të rëndësishme)

Ju gjithashtu mund të zgjidhni të na ofroni informacionin e mëposhtëm:

-Emri

-Data e lindjes

-gjinia

-qyteti ose komuna

-numër telefoni

Numri juaj i telefonit mund të kërkohet gjatë regjistrimit dhe / ose në formën e kontaktit të një përdoruesi profesional.

Kur telefononi një përdorues profesional, ne mund ta trajtojmë numrin tuaj të telefonit në një formë të quajtur pseudonimizuar për raportime dhe qëllime të përmirësimit të shërbimit.

Ju informojmë se për kategori të caktuara reklamash numri i telefonit tuaj mund të verifikohet duke dërguar një SMS për të siguruar cilësi dhe siguri më të madhe të shërbimit.

Si pjesë e përdorimit të shërbimit ju mund të përfitoni nga funksionet “Mesazhe” dhe “Chat” për të komunikuar me përdoruesit e tjerë ose përkatësisht me Qendrën tonë të Lumturisë së Konsumatorëve. Për më shumë informacion, ju lutemi lexoni seksionin “Mesazhet dhe Biseda”.

Të dhënat e palëve të treta

Nëse siguroni të dhëna personale të palëve të treta, të tilla si ato të familjes ose miqve tuaj, duhet të jeni të sigurt që këta persona janë informuar në mënyrë të duhur dhe kanë dhënë pëlqimin për përpunimin e tyre në mënyrën e përshkruar në këtë deklaratë.

Të dhëna nga të miturit 16

Nëse jeni nën 16 vjeç nuk mund të na jepni të dhëna personale dhe as nuk mund të regjistroheni në SHITBLI.COM  dhe në çdo rast ne nuk marrim përgjegjësi për ndonjë deklaratë të rremë që ju ofroni. Nëse bëhemi të vetëdijshëm për ekzistencën e deklaratave të rreme, do të vazhdojmë me anulimin e menjëhershëm të të dhënave personale të fituara.

 Nëse jeni profesionist

Nëse jeni profesionist, kur krijoni një llogari profesionale, nga ju kërkohet të na siguroni disa të dhëna:

-emrin e kompanisë, numrin e TVSH-së, emrin e kontaktit, adresën e postës elektronike, numrin e telefonit

-të dhëna të tjera: kategori profesionale dhe adresa e plotë

Ne gjithashtu mund të mbledhim dhe përpunojmë të dhëna që janë të disponueshme dhe të arritshme për publikun, madje edhe në drejtori të shtypura ose elektronike, në mënyrë që të promovojmë shërbime të dedikuara për aktivitetin tuaj profesional.

Në këtë rast, në fazën e kontaktit, do t’ju jepen referencat për këtë informacion, si dhe mund të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave në mënyrat e treguara në pikën vijuese 4.

 

Të dhënat ne i mbledhim automatikisht

Ne mbledhim të dhënat e mëposhtme përmes shërbimeve që përdorni:-të dhëna teknike: për shembull adresa IP, lloji i shfletuesit, informacioni në kompjuterin tuaj, të dhëna që lidhen me pozicionin aktual (të përafërt) të instrumentit që përdorni;
-të dhënat e mbledhura duke përdorur cookies ose teknologji të ngjashme: për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni seksionin “Cookies”.

 

1. Si i përdorim të dhënat e mbledhura?

Ne përdorim të dhënat e mbledhura për t’ju siguruar shërbimin tonë çdo ditë, për t’ju informuar në lidhje me aktivitetet e biznesit tonë ose t’ju ofrojmë një shërbim më të personalizuar në përputhje me interesat tuaja.

1.1. Për t’ju garantuar juve akses në shërbimet tona dhe përmirësimin e ofrimit të tij

Ne përdorim informacionin tuaj për garantimin e aksesit në shërbimet tona dhe shpërndarjen e tyre, ndër të cilat:

-regjistrimi dhe krijimi i zonës së rezervuar
-duke shërbyer reklamë
-përdorimi i veçorive “të preferuara” dhe “kërkim i ruajtur”
-komunikimet në lidhje me ofrimin e shërbimit
-mesazhe mes përdoruesve (Mesazhet)

Këto trajtime janë të domosdoshme për të ofruar siç duhet shërbimet SHITBLI.COM për përdoruesit që regjistrohen në të.

Ne gjithashtu përdorim të dhënat tuaja për të siguruar një shërbim më të mirë dhe zbatimin e tyre, përmes trajtimeve të mëposhtme:

-ndihmë përmes Qendrës së Lumturisë së Konsumatorëve, gjithashtu përmes funksionalitetit Chat
-analiza e të dhënave në formë agregate
-rishikimi i njoftimeve, moderimi ose heqja e përmbajtjes, parandalimi i mashtrimit
-aktivitete të një natyre administrative, financiare ose kontabël, siç janë ato që lidhen me blerjen e shërbimeve me pagesë të paguara dhe rikuperimin e mundshëm të kredisë
-përcjellja e pozicionit tuaj aktual (i përafërt) për të lehtësuar përdorimin e disa veçorive të shërbimit, siç është shfaqja e përdoruesve të reklamave pranë jush
-komunikime në lidhje me shërbime të ngjashme me ato të përdorura nga ju
-hulumtimi i tregut, sondazhet opsionale dhe aktivitetet e anketimit të kënaqësisë së përdoruesit

Këto trajtime bazohen në interesin legjitim të Pronarit për përmirësimin e shërbimit dhe zbatimin e tij dhe ju mund të kundërshtoni, në rastet e parashikuara nga ligji, në çdo kohë.

1.2. Për t’ju informuar në lidhje me aktivitetet e biznesit tonë

Ne përdorim të dhënat e mbledhura, nëse keni dhënë shprehimisht pëlqimin tuaj, për t’ju informuar në lidhje me aktivitetet promovuese që mund t’ju interesojnë.

Në mënyrë të veçantë ne i përdorim ato për:

-komunikoni me ju aktivitete promovuese, tregtare dhe reklamuese në ngjarje, iniciativa ose partneritete në SHITBLI.COM, me e-mail, SMS ose njoftime; vetëm nëse jeni profesionist, për thirrje telefonike përmes një operatori, shërbim të kujdesit ndaj klientit që konsiston në ofrimin e shërbimeve të dedikuara gjatë shitjes dhe post-shitjes

-kryer aktivitete të analizës dhe raportimit të lidhura me sistemet e komunikimit promovues, siç është për shembull zbulimi i numrit të postave elektronike të hapura, të klikimeve të bëra në lidhjet e pranishme brenda komunikimit, llojin e pajisjes së përdorur për të lexuar komunikimin dhe sistemi relativ i funksionimit ose lista e abonuarve në bulletin

1.3. Për t’ju ofruar një shërbim të personalizuar

Ne përpunojmë të dhënat e mbledhura, nëse ju keni dhënë shprehimisht pëlqimin tuaj, të analizoni zakonet tuaja ose zgjedhjet e konsumit në mënyrë që t’ju ofrojmë një shërbim që është gjithnjë e më i personalizuar dhe në përputhje me interesat tuaja dhe për të përmirësuar ofertën tonë tregtare. Në çdo rast, këto analiza nuk kanë të bëjnë me një proces automatik të vendimmarrjes.

 

2. Është ofrimi i dhënat e detyrueshme?

Sigurimi i të dhënave personale është i detyrueshëm vetëm për përpunimin e nevojshëm për të ofruar shërbimet e ofruara nga SHITBLI.COM (çdo refuzim me qëllim të ofrimit të shërbimit e bën të pamundur përdorimin e shërbimit); përkundrazi është opsionale për qëllime promovuese dhe profilizuese dhe çdo refuzim për të dhënë pëlqim nuk sjell pasoja negative në ofrimin e shërbimit të ofruar brenda faqes së internetit www.shitbli.com dhe aplikacioneve të tij.

 

3. Kush janë subjekte të trajtimit?

3.1. Kontrolluesi i të dhënave

Mbajtës i përpunimit është SHITBLI.COM.

Kontrolluesi i të dhënave përdor përgjegjësin e përpunimit për të arritur qëllimet e specifikuara në pikën 1 dhe të një Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave ,të monitoruar mbrojtjen e të dhënave personale.

Për secilën kërkesë në lidhje me të dhënat tuaja personale, krahasoni pikën e mëposhtme 3.2.

3.2. Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave dhe informacionet e kontaktit

Ju kujtojmë që në çdo kohë mund të kontaktoni dhe të dërgoni ndonjë pyetje ose kërkesë në lidhje me të dhënat tuaja personale dhe respektimin e intimitetit tuaj duke shkruar në privacy@shitbli.com

3.3. Subjektet të cilëve mund të komunikohen të dhënat personale

Të dhënat e mbledhura si pjesë e ofrimit të shërbimit mund të zbulohen në:

-kompani që kryejnë funksione të lidhura rreptësisht dhe të dobishme për operacionet – përfshirë teknike – të shërbimeve SHITBLI.COM, siç janë, për shembull, furnitorët që ofrojnë shërbime që synojnë rishikimin dhe verifikimin e reklamave, marketingut të drejtpërdrejtë dhe ofruesit e shërbimeve të kujdesit ndaj klientit, kompani që ata ofrojnë arkivim, shërbime administrative, pagese dhe faturimi, kompani të lidhura dhe / ose që i përkasin SHITBLI.COM të cilët ofrojnë komponentë teknikë për ofrimin e veçorive të caktuara të shërbimit

-organet dhe autoritetet administrative dhe gjyqësore për shkak të detyrimeve ligjore

Informacioni juaj personal mund të transferohet jashtë Bashkimit Evropian për t’u përpunuar nga disa prej ofruesve të shërbimeve tona. Në këtë rast, ne sigurohemi që ky transferim të bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe që një nivel adekuat i mbrojtjes së të dhënave personale është e garantuar bazuar në një vendim të përshtatshmërisë, në klauzola standarde të përcaktuara nga Komisioni Evropian ose në Rregullat e Lidhjes së Korporatave.

 

4. Si mund të merrni informacion në lidhje me të dhënat, të ndryshuar atë, fshini ose të ketë një kopje të saj?

4.1. Aksesi në të dhënat personale nga zona juaj e rezervuar dhe revokimi i pëlqimit (refuzimi)

Ju mund të shihni, në çdo kohë, të dhënat tuaja dhe çdo informacion të dhënë për faturimin në zonën tuaj të rezervuar. Hyni në llogarinë tuaj .

Mos harroni se mund të ndryshoni pëlqimin që keni dhënë në çdo kohë duke hyrë në llogarine tuaj të rezervuar dhe duke bere ndryshimet përkatëse.

Për të tërhequr pëlqimin për përcjelljen e profileve të cookies dhe / ose teknologjive të ngjashme, ndiqni udhëzimet në seksionin “Cookies”.

4.2.Futja dhe fshirja e të dhënave personale

Për të eksportuar të dhënat tuaja personale  ose për të kërkuar një anulim, mund të dërgoni një kërkesë në adresën e emailit privacy@shitbli.com  nga adresa e emailit me të cilën jeni regjistruar menjëherë.

Të dhënat tuaja personale do të eksportohen brenda 30 ditësh ose, nëse eksporti është veçanërisht kompleks, brenda tre muajve.

Anulimi do të bëhet në kohët e pritshme teknike dhe në përputhje me periudhën e ruajtjes, të shpjeguar në pikën vijuese 5.

4.3. Ushtroni të drejtat tuaja

Personi fizik që përdor shërbimin tonë mund:

-të marrë nga pronari, në çdo kohë, informacion në lidhje me ekzistencën e të dhënave të tyre personale, origjinën e së njëjtës, qëllimet dhe metodat e trajtimit dhe, nëse është e pranishme, të sigurojë qasje në të dhënat personale dhe informacionin.

-Kërkoje që azhurnimi, korrigjimi, integrimi, anulimi, kufizimi i përpunimit të të dhënave ,shndërrimi në formë anonime ose bllokimi i të dhënave personale, të përpunuara në kundërshtim me ligjin, përfshirë ato për të cilat konservimi nuk është i nevojshëm në lidhje me qëllimet për të cilat u grumbulluan dhe / ose u përpunuan të dhënat

-objekt, tërësisht ose pjesërisht, për arsye legjitime dhe në përputhje me ligjin, për përpunimin e të dhënave, edhe nëse i përkasin qëllimit të mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave personale të parashikuara për qëllime të informacionit tregtar ose dërgimit të reklamimi ose materiali i shitjes direkte ose për kryerjen e hulumtimit të tregut ose komunikimit komercial. Cilido përdorues gjithashtu ka të drejtë të revokojë pëlqimin në çdo kohë pa rrezikuar ligjshmërinë e përpunimit bazuar në pëlqimin e dhënë para revokimit

-merrni të dhënat tuaja personale, të përpunuara në bazë të një kontrate ose me pëlqimin e subjektit të të dhënave, me kusht që me vetëdije dhe në mënyrë aktive ose përmes përdorimit të shërbimit, në një format të strukturuar, të përdorura dhe të lexueshëm zakonisht nga një pajisje automatike, dhe t’i transmetohet një mbajtësi tjetër të përpunimit pa pengesa

-të paraqesë një ankesë pranë Autoritetit Shqiptar për Mbrojtjen e të Dhënave në Shqiperi

Ju kujtojmë se për çdo pyetje ose kërkesë në lidhje me të dhënat tuaja personale dhe respektimin e intimitetit tuaj mund të shkruani në adresën e dedikuar privacy@ shitbli.com

 

5. Si dhe për sa kohë të dhënat tuaja ruhen?

Ruajtja e të dhënave personale do të jetë në formë letre dhe / ose elektronike / kompjuteri dhe për kohën në mënyrë rigoroze të nevojshme për të përmbushur qëllimet e përmendura në pikën 1, në lidhje me privatësinë tuaj dhe rregulloret aktuale.

Nëse nuk bëni ndonjë veprim aktiv (për shembull shfletimi, kërkimi dhe / ose ndonjë përdorim tjetër i shërbimit) në SHITBLI.COM  për një periudhë prej 27 muajsh, do të klasifikoheni si një përdorues joaktiv dhe të dhënat tuaja personale do të jenë automatikisht fshirë nga platforma.

Për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë dhe profilizimit ne trajtojmë të dhënat tuaja, sipas pëlqimit që keni dhënë, për një periudhë maksimale të barabartë me atë të parashikuar nga legjislacioni në fuqi (përkatësisht 24 dhe 12 muaj).

Për qëllime të zhvillimit dhe përmirësimit të shërbimit dhe funksioneve të lidhura, të dhënat personale të përdoruesit aktiv mund të analizohen dhe ruhen në një formë agregate dhe pseudo-anonime për deri në 36 muaj. Këto të dhëna janë konfidenciale dhe vetëm për përdorim të brendshëm.

Për të njëjtat qëllime dhe siguri më të madhe të shërbimit përmes moderimit dhe parandalimit të sjelljes në kundërshtim me kushtet dhe rregullat e botimit të SHITBLI.COM – gjithashtu në bashkëpunim me Autoritetet – njoftimet, përmbajtjet e krijuara nga përdoruesi në platformë dhe ato që lidhen me identifikimi i tij (me përjashtim të kërkesave për ndihmë ndaj Shërbimit të Klientit, ruajtja e të cilit ndjek ciklin jetësor të përdoruesit) në çdo rast do të mbahet nga pronari, në një formë të mbrojtur dhe me qasje të kufizuar, për një periudhë prej 36 muajsh. Këto përmbajtje të rezervuara do të jenë vetëm për përdorim të brendshëm dhe mund të sigurohen nga pronari vetëm tek Autoriteti Gjyqësor ose mbrojtësi i përdoruesit për qëllime të drejtësisë.

Faturat, dokumentet kontabël dhe të dhënat në lidhje me transaksionet mbahen për 11 vjet në përputhje me ligjin (përfshirë detyrimet tatimore).

Në rastin e ushtrimit të së drejtës së harresës përmes kërkesës për anulimin e shprehur të të dhënave personale të përpunuara nga pronari, ju kujtojmë se të dhënat e tilla do të ruhen, në një formë të mbrojtur dhe me qasje të kufizuar, vetëm me qëllim të konstatimit dhe shtypjes krimet, për një periudhë kohe jo më shumë se 12 muaj nga data e kërkesës (përveç siç tregohet më lart në lidhje me të dhënat e përdorura për qëllime të moderimit dhe parandalimit) dhe më pas ato do të fshihen me siguri ose do të anonimizohen në mënyrë të pakthyeshme.

Më në fund, ju kujtojmë se për të njëjtat qëllime, të dhënat në lidhje me trafikimin telematik të përdoruesve aktivë, përjashtuar përmbajtjen e komunikimeve, do të mbahen për një periudhë jo më të gjatë se 6 vjet nga data e komunikimit.

 

6. Si mund të sigurojmë  mbrojtjen e të dhënave tuaja?

Të dhënat grumbullohen nga subjektet e treguara në pikën 3, sipas indikacioneve të legjislacionit përkatës, në lidhje me masat e sigurisë për trajtimin e tyre duke përdorur mjete të kompjuterizuara, manuale dhe të automatizuara dhe të lidhura rreptësisht logjika për qëllimet e treguara në pikën 1 dhe në çdo rast në mënyrë që të garantojë sigurinë dhe konfidencialitetin e të dhënave.

Në përputhje me legjislacionin në fuqi, një sistem i verifikimit antispam është aktiv në komunikimet midis përdoruesve. Të dhënat e futura në të mund të verifikohen me qëllimin e vetëm të identifikimit të veprimtarive ose përmbajtjeve të paligjshme që nuk përputhen me Kushtet e Përgjithshme të Shërbimit, por nuk do të përpunohen ose komunikohen për qëllime tregtare ose promovuese.

 

7. Informacione te tjera

7.1. Mesazhet dhe Biseda

Funksionet e Mesazheve dhe Bisedave synojnë përkatësisht një komunikim të menjëhershëm midis:

-përdoruesit e shërbimeve SHITBLI.COM që bashkëveprojnë me njëri-tjetrin ekskluzivisht për shitjen e mallrave ose shërbimeve të tyre
-përdoruesit që kontaktojnë Qendrën e Lumturisë së Konsumatorëve SHITBLI.COM  për shërbime dhe aktivitete të kujdesit ndaj klientit në lidhje me shërbimin

Ne mund të verifikojmë përmbajtjen e mesazheve në mënyrë që t’i moderojmë ato për qëllime të sigurisë dhe të ruajmë rregullat e rregullt të edicionit të SHITBLI.COM.

Përdorimi i shërbimit të Mesazheve nënkupton mundësinë që identiteti i përdoruesit (siç tregohet në kohën e regjistrimit / ofrimit të shërbimeve SHITBLI.COM) dhe përmbajtjeve përkatëse të bëhen të njohura gjatë seancave të aktivitetit.

Ne rezervojmë të drejtën të përjashtojmë nga shërbimi i Mesazheve, dhe më përgjithësisht nga shërbimet e ofruara nga SHITBLI.COM, të gjithë ata që nuk respektojnë rregullat dhe / ose nuk respektojnë qëllimet e përcaktuara për përdorimin e shërbimit të Mesazheve, si dhe të gjithë ata që adoptojnë sjellje jo. korrekte dhe / ose mosrespektimi i njerëzve.

7.2. Sondazhet

Ne mund t’ju kërkojmë, nderkohe qe  kërkoni, të jeni të gatshëm të merrni pjesë në sondazhe të synuara në mënyrë që të dini mendimin dhe kënaqësinë tuaj për shërbimet e ofruara. Këto sondazhe mund të bëhen direkt në SHITBLI.COM

Brenda sondazheve mund të kërkohet, mbi baza opsionale, të sigurojë një adresë e-mail në mënyrë që të merrni lajme dhe informacione mbi shërbimet e SHITBLI.COM.

Ju kujtojmë se pjesëmarrja në sondazhe është plotësisht opsionale dhe se gjithmonë mund të kundërshtoni këtë trajtim.

7.3. Vendndodhja

Kur përdorni aplikacionet dhe shërbimet e SHITBLI.COM  me ndjekjen e vendndodhjes aktive, ne mund të mbledhim dhe përpunojmë informacione për pozicionin tuaj aktual (të përafërt). Këto të dhëna përpunohen në mënyrë anonime, në një format që nuk lejon që përdoruesi të identifikohet personalisht dhe të përdoret vetëm për të lehtësuar përdorimin e disa veçorive të shërbimit bazuar në pozicionin. Mund të aktivizoni / çaktivizoni shërbimet e lokalizimit në çdo kohë duke hyrë në cilësimet e shfletuesit tuaj dhe / ose pajisjes tuaj si më poshtë:

Safari

-Desktop

shkoni te “Preferences”> “Websites”> “Location” dhe hiqeni menjëherë nga lista

-Celulari

shkoni te “Preferences”> “Privacy”> “Localization” dhe çaktivizoni lokalizimin për Safari

Chrome

– Desktop

hapni kromin chrome: // settings / content / location dhe hiqeni menjëherë nga lista

-Celulari

hapni Chrome dhe zgjidhni “Site Settings”> “Location” dhe hiqeni menjëherë nga lista

Firefox

Desktop dhe celular

hapni Firefox dhe shkoni në adresën në lidhje me: preferencat # privacy, kërkoni për “Permission”> “Location”> “Settings” dhe hiqni menjëherë nga lista

Internet Explorer

Desktop

hapni Internet Explorer, klikoni në ikonën “gear” dhe zgjidhni “Internet options” në panelin e intimitetit, nën Pozicionin klikoni butonin “Delete Sites”

7.4. Motori i kërkimit

Informacioni në lidhje me reklamat e vendosura në SHITBLI.COM do të jetë i dukshëm në kërkimet e kryera në motorin e kërkimit të brendshëm dhe mund të vihet në dispozicion të motorëve të kërkimit të palëve të treta pasi indeksimi i përmbajtjes nga motorët e palëve të treta është i lejuar. Në rast se faqja në lidhje me reklamën është hequr tashmë nga SHITBLI.COM, është e mundur që kopja e ruajtur të mbetet në rezultatet e kërkimit për disa ditë. Rezultatet e kërkimit nuk menaxhohen nga SHITBLI.COM, por përdoruesi mund të sinjalizojë heqjen e faqes dhe të kërkojë azhurnimin e kopjes së ruajtur direkt në motorin e kërkimit të palëve të treta.

7.5. Aplikimet dhe hulumtimi dhe përzgjedhja e personelit

Kontrolluesi i të dhënave e vë në dispozicion faqen “Puna me ne” për të konsultuar çdo pozicion të hapur profesional në SHITBLI.COM dhe rezervon të drejtën të vlerësojë aplikimet e marra për qëllime të përzgjedhjes dhe rekrutimit të personelit.

Përzgjedhja dhe hulumtimi i personelit mund të bëhet gjithashtu përmes kanaleve të tjera të dedikuara posaçërisht, siç janë, për shembull, portalet e kërkimit të punës dhe / ose rrjetet sociale të dedikuara për profilet profesionale të përdoruesve (p.sh. Linkedin). Baza ligjore e një trajtimi të tillë është interesi legjitim i pronarit ose, kur kërkohet, pëlqimi i palës së interesuar. Në rast të një kërkese spontane nga pala e interesuar, përpunimi mund të bazohet në miratimin e masave parakontraktore për qëllimet e rekrutimit.

Në çdo rast, rezuset e marra dhe të dhënat e përpunuara nga mbajtësi për zgjedhje specifike mund të ruhen dhe rivlerësohen për kërkime të mëvonshme për pozicione profesionale të pajtueshme me profilin e kandidatit, me kusht që ato të zbatohen për një periudhë maksimale prej 2 vjet. Kandidati mund të kundërshtojë përpunimin e të dhënave të tij personale në çdo kohë duke i shkruar kutisë së privacy@ shitbli.com

Nëse aplikoni, mos harroni të përfshini në CV deklaratën në të cilën ju pranoni përpunimin e të dhënave personale me qëllim të përzgjedhjes dhe shmangni futjen e të dhënave personale të ndjeshme (të tilla si statusi shëndetësor, besimet fetare, filozofike ose politike) që nuk janë të rëndësishme për ofertën për punë.

7.6. Rrjet social

Kontrolluesi i të dhënave siguron kanalet e veta sociale (p.sh. Facebook, Instagram, etj.) Për t’i lejuar përdoruesit të shprehin mendimet e tyre dhe të marrin ndihmë me shërbimet e ofruara. Të dhënat personale përpunohen sipas politikës së intimitetit të rrjetit shoqëror referues, si dhe sipas politikës së intimitetit të SHITBLI.COM, i cili është gjithmonë në dispozicion në faqet tona zyrtare.
Përpunimi i të dhënave të tilla bëhet vetëm me qëllim të përgjigjes ndaj kërkesave të dërguara nga përdoruesit dhe për qëllime të zhvillimit dhe përmirësimit të shërbimit në përputhje me pikën e mëparshme 1.1.

 

8. A mund të ndryshojë PRIVACY POLICY me kalimin e kohës?

Ky informacion mund të jetë subjekt i ndryshimit. Nëse bëhen ndryshime thelbësore në përdorimin e të dhënave në lidhje me përdoruesit nga Pronari, Pronari do të njoftojë përdoruesin duke i publikuar ato me qartësinë maksimale në faqet e tyre ose me mjete alternative ose të ngjashme.

Top
pornyub saneleon hot sax vedio Luxure Porn sexgals potrnhub xncx zorla sikiş Luxure Porn tu egalore com porbhub draftsex cake farts porn hub Luxure Porn kizumonogatari hentai erica fett nude prnhub planetsuzy ava addams Luxure Porn pukejob pofnhub pornhhb abbywintersfree Luxure Porn hwporner pornnub pornnhub hrntaihaven Luxure Porn okusama ga seitokaichou! hentai ppornhub kompoz me jinx blowjob Luxure Porn lindsey woods anal hqpprner pornhum gifwithsauce Luxure Porn trash nurses 4 0ornhub cxnxx anonib alternative Luxure Porn fnaf bonnie porn mamasijaya poornhub fuckyeahhotcouple Luxure Porn mnfclub updates pornh7b spankbanh barbara borges nude Luxure Porn jazmine miner nude xbxx mywape dirtyakira porn Luxure Porn shemale cum while fucked spankban jane maddok erome joi Luxure Porn czech hunter 271 pornhubn pornhi britney amber boobpedia Luxure Porn tsunade cosplay porn cvodeos pornjub kaity sun fuck Luxure Porn cnnamador hqpornee pornhhub trike patrol celine Luxure Porn teenshoplyfter www freeporn com pornhubmcom tiffany thompson pov Luxure Porn rachellromeo the huns yellow pages