Kushtet e Perdorimit

Mirë se vini në iDuaa.com. Shërbimi iDuaa.com  dhe/ose filialet e saj (“iDuaa”) ofrojnë veçori të faqes në internet dhe produkte dhe shërbime të tjera për ju kur vizitoni ose blini në iDuaa.com, përdorni produkte ose shërbime të iDuaa.com, përdorni aplikacionin të iDuaa.com për celular. Duke përdorur Shërbimet e iDuaa, ju pranoni, në emër të vetes dhe të gjithë anëtarëve të familjes suaj dhe të tjerëve që përdorin ndonjë shërbim në llogarinë tuaj, me kushtet e mëposhtme.

Ju lutemi lexoni me kujdes këto kushte.
Ne ofrojmë një gamë të gjerë shërbimesh të iDuaa dhe ndonjëherë mund të zbatohen kushte shtesë. Kur përdorni një shërbim iDuaa (për shembull, profilin tuaj, kartat e dhuratave, ose aplikacionin iDuaa), ju gjithashtu do t’i nënshtroheni udhëzimeve, kushteve dhe marrëveshjeve të zbatueshme për atë shërbim iDuaa (“Shërbimi Kushtet”).

Politika jonë
Ju lutemi rishikoni Njoftimin tonë të Politikës, i cili gjithashtu rregullon përdorimin tuaj të Shërbimeve të iDuaa, për të kuptuar praktikat tona.

KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE
Kur përdorni Shërbimet e iDuaa, ose dërgoni e-mail, mesazhe me tekst dhe komunikime të tjera nga desktopi ose pajisja juaj celulare tek ne, ju mund të jeni duke komunikuar me ne në mënyrë elektronike. Ju pranoni të merrni komunikime nga ne në mënyrë elektronike, të tilla si e-mail, tekste, njoftime shtytëse celulare, ose njoftime dhe mesazhe në këtë sajt ose nëpërmjet Shërbimeve të tjera të iDuaa. Ju pranoni që të gjitha marrëveshjet, njoftimet, zbulimet dhe komunikimet e tjera që ne ju ofrojmë në mënyrë elektronike plotësojnë çdo kërkesë ligjore që këto komunikime të jenë me shkrim.

E DREJTA E AUTORIT
E gjithë përmbajtja e përfshirë ose e disponueshme nëpërmjet çdo shërbimi tëiDuaa, si teksti, grafika, logot, ikonat e butonave, imazhet, shkarkimet dixhitale, përmbledhjet e të dhënave dhe softueri është pronë e iDuaa ose furnizuesve të saj të përmbajtjes dhe mbrohet nga ligjet e Shqipërisë, dhe ligjet ndërkombëtare për të drejtat e autorit. Përmbledhja e të gjithë përmbajtjes së përfshirë në ose e vënë në dispozicion përmes çdo Shërbimi iDuaa është pronë ekskluzive e iDuaa dhe mbrohet nga ligjet e Shqipërisë dhe ndërkombëtare për të drejtat e autorit.

MARKAT TREGTARE
Për më tepër, grafika, logot, titujt e faqeve, ikonat e butonave, skriptet dhe emrat e shërbimeve të përfshira ose të disponueshme përmes çdo Shërbimi iDuaa janë marka tregtare ose veshje tregtare në Shqipëri dhe vende të tjera. Të gjitha markat e tjera tregtare që nuk janë në pronësi të iDuaa që shfaqen në ndonjë shërbim të iDuaa janë pronë e pronarëve të tyre përkatës, të cilët mund ose nuk mund të jenë të lidhur, ose të sponsorizuar nga iDuaa .

LICENCË DHE AKSES
Në varësi të pajtueshmërisë tuaj me këto Kushte të Përdorimit dhe çdo Kusht të Shërbimit, dhe pagesën tuaj të çdo tarife të zbatueshme, iDuaa ose ofruesit e saj të përmbajtjes ju japin një licencë të kufizuar, joekskluzive, të patransferueshme, të pa nënlicensueshme për të hyrë dhe për të bërë personale dhe përdorimi jo komercial i Shërbimeve të iDuaa . Kjo licencë nuk përfshin ndonjë rishitje ose përdorim komercial të ndonjë Shërbimi iDuaa , ose përmbajtjen e tij; çdo koleksion dhe përdorim i çdo listimi, përshkrimi ose çmimi të produktit; çdo përdorim derivativ i ndonjë Shërbimi iDuaa ose përmbajtjes së tij; çdo shkarkim, kopjim ose përdorim tjetër i informacionit të llogarisë për përfitimin e ndonjë pale të tretë; ose çdo përdorim të minierave të të dhënave, robotëve ose mjeteve të ngjashme për mbledhjen dhe nxjerrjen e të dhënave. Të gjitha të drejtat që nuk ju janë dhënë shprehimisht në këto Kushte Përdorimi ose në ndonjë Kusht të Shërbimit janë të rezervuara dhe të ruajtura nga iDuaa ose licencuesit, furnitorët, botuesit, mbajtësit e të drejtave ose ofruesit e tjerë të përmbajtjes. Asnjë Shërbim iDuaa , as ndonjë pjesë e ndonjë shërbimi iDuaa nuk mund të riprodhohet, dublikohet, kopjohet, shitet, rishitohet, vizitohet ose shfrytëzohet ndryshe për ndonjë qëllim tregtar pa pëlqimin e shprehur me shkrim të iDuaa . Ju nuk mund të kornizoni ose përdorni teknika inkuadrimi për të bashkangjitur ndonjë markë tregtare, logo ose informacion tjetër pronësor (përfshirë imazhet, tekstin, paraqitjen e faqes ose formën) të iDuaa pa pëlqimin e shprehur me shkrim. Ju nuk mund të keqpërdorni shërbimet e iDuaa . Ju mund të përdorni shërbimet e iDuaa vetëm siç lejohet.Licencat e dhëna nga iDuaa përfundojnë nëse nuk respektoni këto Kushte të Përdorimit ose ndonjë Kusht Shërbimi.

LLOGARIA JUAJ
Mund t’ju duhet llogaria juaj në iDuaa për të përdorur shërbime të caktuara të iDuaa dhe mund t’ju kërkohet të identifikoheni në llogari. Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj dhe për kufizimin e aksesit në llogarinë tuaj, dhe ju pranoni të pranoni përgjegjësinë për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë ose fjalëkalimin tuaj. iDuaa shet produkte për fëmijë, por ua shet ato të rriturve, të cilët mund të blejnë me një kartë krediti ose një mënyrë tjetër të lejuar pagese. Nëse jeni nën 18 vjeç, mund të përdorni Shërbimet iDuaa vetëm me përfshirjen e një prindi ose kujdestari. Prindërit dhe kujdestarët mund të krijojnë profile për adoleshentët në shtëpinë e tyre iDuaa .iDuaa rezervon të drejtën të refuzojë shërbimin, të përfundojë llogaritë, të përfundojë të drejtat tuaja për të përdorur Shërbimet e iDuaa , të heqë ose modifikojë përmbajtjen ose të anulojë porositë sipas gjykimit të saj.

KOMENTE, REVIEWS DHE PËRMBAJTJE TJERA
Ju mund të postoni komente, review, foto, video dhe përmbajtje të tjera; dërgoni karta elektronike dhe komunikime të tjera; dhe paraqisni sugjerime, ide, komente, pyetje ose informacione të tjera, për sa kohë që përmbajtja nuk është e paligjshme, e turpshme, kërcënuese, shpifëse, pushtuese e privatësisë, cenim i të drejtave të pronësisë intelektuale (përfshirë të drejtat e publicitetit) ose ndryshe dëmtuese për palët e treta ose të pakëndshme, dhe nuk përbëhet nga ose përmban viruse softuerësh, fushata politike, thirrje komerciale, letra zinxhir, postime masive ose çfarëdo forme të “spam” ose mesazhe elektronike të pakërkuara komerciale. Ju nuk mund të përdorni një adresë të rreme e-mail, të imitoni ndonjë person, ose të mashtroni ndryshe në lidhje me origjinën e një karte ose përmbajtje tjetër. iDuaa rezervon të drejtën (por jo detyrimin) për të hequr ose modifikuar një përmbajtje të tillë, por nuk e rishikon rregullisht përmbajtjen e postuar.

PËRSHKRIMET E PRODUKTIT
iDuaa përpiqet të jetë sa më i saktë që të jetë e mundur. Megjithatë, iDuaa nuk garanton që përshkrimet e produkteve ose përmbajtjet e tjera të çdo Shërbimi iDuaa janë të sakta, të plota, të besueshme, aktuale ose pa gabime. Nëse një produkt i ofruar nga vetë iDuaa nuk është siç përshkruhet, zgjidhja juaj e vetme është ta ktheni atë në gjendje të papërdorur.

MOSMARRËVESHJE
Çdo mosmarrëveshje ose pretendim që lidhet në çfarëdo mënyre me përdorimin tuaj të ndonjë shërbimi iDuaa do të gjykohet në gjykatat shtetërore ose federale në Tiranë dhe ju pranoni juridiksionin dhe vendin ekskluziv në këto gjykata. Secili prej nesh heq dorë nga çdo e drejtë për një gjykim të jurisë.

LIGJI NË FUQI
Duke përdorur çdo shërbim të iDuaa, ju pranoni që ligjet federale të zbatueshme dhe ligjet e shtetit të Shqipërisë, pa marrë parasysh parimet e konfliktit të ligjeve, do të rregullojnë këto Kushte Përdorimi dhe çdo mosmarrëveshje të çdo lloji që mund të lindë midis jush dhe iDuaa.

POLITIKAT, MODIFIKIMI 
Ju lutemi rishikoni politikat tona të tjera, të tilla si politikën tonë të çmimeve, të postuara në këtë sajt. Këto politika rregullojnë gjithashtu përdorimin tuaj të Shërbimeve të iDuaa. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime në faqen tonë, politikat, Kushtet e Shërbimit dhe këto Kushte Përdorimi në çdo kohë. Nëse ndonjë prej këtyre kushteve do të konsiderohet i pavlefshëm, i pavlefshëm ose për ndonjë arsye i pazbatueshëm, ai kusht do të konsiderohet i ndashëm dhe nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e ndonjë kushti të mbetur.

Main Menu